Skip to content Skip to footer

neler yapıyoruz?

Hakkımızda

A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 29.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan onay ile kurulmuştur. Şirketimizin ödenmiş sermayesi 120.000.000 TL’dir.

A1 Girişim, büyüme potansiyeli olan, pazarda rekabet avantajı sağlayabilecek nitelikte iş modellerine sahip ve kurumsal dönüşüme yatkın küçük ve orta ölçekli şirketlere finansal ve stratejik destek sağlayarak global ölçekte başarılı yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.

Yatırım stratejileri çerçevesinde ortak olunan şirketlerin Türkiye ve uluslararası pazarlarda rekabet etmelerini sağlamak amacıyla, Girişim şirketlerimizin operasyonel verimliliklerini artırmalarına, yeni pazarlara açılabilmelerine ve uygun sermaye yapılarını oluşturmalarına destek vermektedir.

A1 Girişim

Komitelerimiz

Denetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite oluşturulması ve bu Komitenin görev ve sorumlukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesini kapsamaktadır.
Devamı

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması ve bu Komitenin görev ve sorumlukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesini kapsamaktadır.
Devamı

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulması ve bu Komitenin görev ve sorumlukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesini kapsamaktadır.
Devamı

Duyurular